IMG_0144.JPG

NOTEIKUMI + NOSACĪJUMI

LIETOŠANAS LĪGUMA NOTEIKUMI

A

Apmeklējot www.ihana.space, jūs piekrītat mūsu noteikumiem un nosacījumiem.

Mainīts: 2020. gada 28. decembrī

A

Satura rādītājs

  1. Jogas noteikumi + nosacījumi

  2. Vietnes konsultāciju noteikumi + nosacījumi

Vietnes konsultāciju noteikumi + nosacījumi

A

PĀRSKATS

Termini “mēs”, “mēs”, “mūsu” un “Ihana.space” attiecas uz Ihana.space LLC. Termins “Vietne” attiecas uz ihana.space. Termins “lietotājs”, “jūs” un “jūsu” attiecas uz vietnes apmeklētājiem, klientiem un visiem citiem vietnes lietotājiem.

Ihana.space nodrošina vietni, kurā lietotāji var saņemt atbalstu par jogu vai tīmekļa pakalpojumiem, piemēram, tīmekļa konsultācijām, SEO, datu migrāciju utt.

Uz ihana.space, ieskaitot visus šeit sniegtos materiālus, un uz visiem Ihana.space LLC sniegtajiem tiešsaistes pakalpojumiem, attiecas šādi noteikumi un nosacījumi. Šie noteikumi un nosacījumi attiecas uz visiem vietnes apmeklētājiem, klientiem un visiem citiem vietnes lietotājiem. Izmantojot Vietni vai Pakalpojumu un / vai pasūtot produktu no Vietnes, jūs piekrītat šiem Noteikumiem un nosacījumiem bez izmaiņām un atzīstat, ka esat tos izlasījis.

VIETNES UN PAKALPOJUMA IZMANTOŠANA

Lai piekļūtu vietnei vai izmantotu to, jums ir jābūt vismaz 18 gadus vecam, un jums ir nepieciešamā vara un pilnvaras ievadīt šos noteikumus un nosacījumus. Bērniem līdz 18 gadu vecumam ir aizliegts izmantot Vietni.

Vietnē un Pakalpojumā sniegtā informācija, kas saistīta ar mārketingu, mazo uzņēmumu vadību, un cita informācija var mainīties. Ihana.space LLC neuzskata un negarantē, ka sniegtā informācija neatkarīgi no tā avota (“Saturs”) ir precīza, pilnīga, uzticama, aktuāla vai bez kļūdām. Ihana.space atsakās no visas atbildības par jebkādu satura neprecizitāti, kļūdām vai nepilnību.

1.KONTA VEIDOŠANA

Lai izmantotu Pakalpojumu, jums ir jāsniedz informācija par sevi, ieskaitot savu vārdu, e-pasta adresi, lietotājvārdu un paroli, kā arī citu personisko informāciju. Jūs piekrītat, ka visa reģistrācijas informācija, kuru jūs sniedzat Ihana.space, vienmēr būs precīza, pareiza un aktuāla. Jūs nedrīkstat uzdoties par citu personu vai norādīt konta informāciju vai citu e-pasta adresi, nevis savu. Jūsu kontu nedrīkst izmantot nelikumīgiem vai neatļautiem mērķiem. Izmantojot Pakalpojumu, jūs nedrīkstat pārkāpt likumus savā jurisdikcijā.

2. LIKUMĪGI MĒRĶI

Jūs varat izmantot Vietni un Pakalpojumu tikai likumīgiem mērķiem. Jūs piekrītat būt finansiāli atbildīgs par visiem pirkumiem, ko veicāt jūs vai kāds, kas darbojas jūsu vārdā, izmantojot vietni. Jūs piekrītat izmantot Vietni un pirkt pakalpojumus vai produktus, izmantojot Vietni tikai likumīgiem, nekomerciāliem mērķiem. Jūs nedrīkstat ievietot vai pārsūtīt caur Vietni materiālus, kas pārkāpj vai aizskar citu tiesības, vai kas ir draudīgi, aizskaroši, apmelojoši, neslavas celoši, aizskaroši privātuma vai publicitātes tiesības, vulgāri, piedauzīgi, necenzēti vai citādi iebilstami, satur kaitīgas formulas , receptes vai instrukcijas, kas mudina uz rīcību, kas ir noziedzīgs nodarījums, rada civiltiesisku atbildību vai citādi pārkāpj likumu.

3. PAKALPOJUMA ATTEIKŠANA

Pakalpojumi tiek piedāvāti ar nosacījumu, ka mēs pieņemam jūsu pasūtījumu. Mēs paturam tiesības atteikt izsniegšanu jebkuram pasūtījumam, personai vai organizācijai bez pienākuma norādīt iemeslu tam. Neviens pasūtījums netiek uzskatīts par pieņemtu, kamēr maksājums nav apstrādāts. Mēs jebkurā laikā varam mainīt vai pārtraukt jebkuru Vietnes vai Pakalpojuma aspektu vai funkciju, ja mēs izpildām iepriekšējos pienākumus pret jums, pamatojoties uz jūsu maksājuma pieņemšanu.

4. PASŪTĪJUMU APSTIPRINĀŠANA

Mēs jums nosūtīsim e-pastu, lai apstiprinātu pasūtījuma izvietošanu un informāciju par produkta piegādi. Gadījumā, ja šajā e-pasta apstiprinājumā ir kļūda, jūsu pienākums ir pēc iespējas ātrāk informēt mūs.

5. Anulēšana, atmaksa un atmaksa

Visa digitālo produktu pārdošana, kas lejupielādējama pēc pirkuma apstiprināšanas, ir galīga. Par visām tiešsaistes tiešsaistes darbnīcām, kursiem un apmācībām, kas tiek rīkotas noteiktā laika periodā, ir tiesības saņemt kompensāciju līdz 7 dienām no pirmās klases dienas. Pēc šī laika perioda atmaksa netiks sniegta. Pēc pasūtījuma veikšanas Ihana.space nepieņem atcelšanu.

6. PRODUKTA APRAKSTS

Mēs cenšamies pēc iespējas precīzāk aprakstīt un attēlot Pakalpojumu. Kaut arī mēs cenšamies pēc iespējas skaidrāk izskaidrot Pakalpojumu, lūdzu, nepieņemiet, ka Vietne ir pilnīgi precīza, aktuāla vai bez kļūdām. Laiku pa laikam mēs varam labot kļūdas cenu noteikšanā un aprakstos. Mēs paturam tiesības atteikt vai atcelt jebkuru pasūtījumu ar nepareizu cenu sarakstu.

7. MATERIĀLS, KO JŪS IESŪTAT VIETNĒ

Jūs nedrīkstat augšupielādēt, neizlikt vai kā citādi padarīt pieejamus Vietnē mākslas darbus, fotoattēlus vai citus materiālus (kopā “Materiāli”), kurus aizsargā autortiesības, preču zīmes vai citas īpašumtiesības, bez autortiesību, preču zīmju vai citu īpašnieku īpašas rakstiskas atļaujas. īpašuma tiesības un pienākums noteikt, ka materiāli nav tik aizsargāti, gulstas uz jums. Jūs esat atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies autortiesību, preču zīmju vai citu īpašumtiesību pārkāpumu dēļ, vai par jebkuru citu kaitējumu, kas izriet no šādas iesniegšanas. Attiecībā uz visiem materiāliem, ko esat iesniedzis Vietnei, jūs automātiski apliecināt vai garantējat, ka jums ir tiesības izmantot un izplatīt Materiālus un ka Materiālu izmantošana vai demonstrēšana nepārkāpj nevienu likumu, noteikumus, noteikumus vai trešo personu tiesības .

8. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS UZ JŪSU MATERIĀLIEM

Mēs nepretendējam uz intelektuālā īpašuma tiesībām uz materiālu, kuru jūs piegādājat vietnei Ihana.space. Jūs paturat autortiesības un visas citas tiesības, kuras jums var būt likumīgi par jebkuru saturu, ko iesniedzat ar Pakalpojuma starpniecību. Saturs, kuru iesniedzat Ihana.space, paliek jūsu ziņā tiktāl, ciktāl tajā jums ir juridiskas pretenzijas. Iesniedzot pasūtījumu, jūs piekrītat turēt Ihana.space nekaitīgu un pret visiem prasījumiem, saistībām un izdevumiem, kas rodas no iespējamās vai faktiskās autortiesību vai preču zīmju piesavināšanās vai pārkāpuma, kas tiek prasīts pret jums.

9.IHANA. TELPA INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Vietne un pakalpojums satur intelektuālo īpašumu, kas pieder Ihana.space, ieskaitot preču zīmes, tirdzniecības apģērbu, autortiesības, patentētu informāciju un citu intelektuālo īpašumu. Jūs nedrīkstat modificēt, publicēt, pārsūtīt, piedalīties pārsūtīšanā vai pārdošanā, veidot atvasinātus darbus, izplatīt, parādīt, reproducēt vai izpildīt, vai jebkādā veidā izmantot jebkādā formātā jebkādu vietnes vai pakalpojuma saturu pilnībā vai daļēji. daļēji bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Mēs paturam tiesības nekavējoties noņemt jūs no pakalpojuma bez atlīdzības, ja esat pieķerts pārkāpjot šo intelektuālā īpašuma politiku.

10. MAINĪTI NOTEIKUMI

Mēs jebkurā laikā varam grozīt šos noteikumus un nosacījumus. Šādi grozījumi stājas spēkā tūlīt pēc tam, kad mēs jums paziņojam, ka šajā vietnē ievietojam jaunos noteikumus un nosacījumus. Jebkura vietnes vai pakalpojuma izmantošana pēc paziņojuma nozīmē, ka jūs piekrītat šiem grozījumiem. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā atjaunināt jebkuru mūsu Vietnes un Pakalpojuma daļu, ieskaitot šos Noteikumus un nosacījumus. Mēs ievietosim jaunākās versijas vietnē un uzskaitīsim spēkā stāšanās datumus mūsu pakalpojumu sniegšanas noteikumu lapās.

11. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

Jūs piekrītat, ka nekādā gadījumā mēs neesam atbildīgi par tiešiem, netiešiem, nejaušiem, izrietošiem, īpašiem, soda, priekšzīmīgiem vai jebkādiem citiem zaudējumiem, kas saistīti ar jūsu vietnes vai pakalpojuma izmantošanu. Turklāt Ihana.space nav atbildīgs par zaudējumiem, kas saistīti ar (i) jebkādu darbības kļūmi, kļūdu, neizdarību, pakalpojumu atteikumu, uzbrukumu, pārtraukumu, dzēšanu, defektu, darbības vai pārraides kavēšanos, datorvīrusu vai līnijas vai sistēmas kļūmi. ; (ii) ieņēmumu, paredzamās peļņas, uzņēmējdarbības, ietaupījumu, nemateriālās vērtības vai datu zaudējums; un (iii) trešās puses zādzība, iznīcināšana, neatļauta piekļuve tai, tās mainīšana vai izmantošana jūsu informācijai vai īpašumam neatkarīgi no mūsu nolaidības, rupjas nolaidības, būtiska mērķa neizpildes un vai šāda atbildība rodas nolaidības, līguma, vai jebkura cita juridiskās atbildības teorija. Iepriekšminētais attiecas pat tad, ja Ihana.space ir informēts par zaudējumu iespējamību vai varēja to paredzēt. Šajās valstīs, kas neļauj izslēgt vai ierobežot atbildību par zaudējumiem, mūsu atbildība ir ierobežota pēc iespējas pilnīgāk, kā to atļauj likums. Nekādā gadījumā Ihana.space kumulatīvās saistības pret jums nepārsniedz Pakalpojuma kopējo pirkuma cenu, kuru esat iegādājies Ihana.space, un, ja jūs neesat veicis pirkumu, Ihana.space kumulatīvās atbildības pret jums nedrīkst pārsniegt 100 USD.

12. TREŠO PERSONU RESURSI

Vietne un Pakalpojums satur saites uz trešo personu vietnēm un resursiem. Jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs neesam atbildīgi vai atbildīgi par trešo pušu vietņu vai resursu pieejamību, precizitāti, saturu vai politiku. Saites uz šādām vietnēm vai resursiem nenozīmē, ka Ihana.space būtu apstiprinājis vai būtu saistīts ar to. Jūs atzīstat vienīgo atbildību un uzņematies visu risku, kas rodas, lietojot šādas vietnes vai resursus.

13. ATZĪMĒŠANA

Jums jāatlīdzina un jāuzņemas mums nekaitīgums no visiem zaudējumiem, zaudējumiem, norēķiniem, saistībām, izmaksām, maksājumiem, novērtējumiem un izdevumiem, kā arī trešo personu prasījumiem un rīcības cēloņiem, ieskaitot, bez ierobežojumiem, advokātu honorārus, kas rodas no jebkura šo noteikumu un nosacījumu pārkāpuma, kā arī no vietnes vai pakalpojuma izmantošanas. Jums bez maksas jāsniedz mums šāda palīdzība, kuru mēs varam pieprasīt saistībā ar jebkuru šādu aizstāvību, tostarp bez ierobežojuma sniedzot mums šādu informāciju, dokumentus, ierakstus un saprātīgu piekļuvi jums, kā mēs uzskatām par nepieciešamu. Jūs neizlemsit nevienu trešo personu prasību un neatsakāties no aizstāvības bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

14. KATEGORIJU IETEKME

Šī Līguma punktu un apakšpunktu virsraksti ir iekļauti tikai ērtības labad, un tie neietekmē neviena tā līguma uzbūvi vai interpretāciju.

15. VISPĀRĪGS LĪGUMS; ATTEIKŠANĀS

Šis līgums veido visu līgumu starp jums un Ihana.space, kas attiecas uz Vietni un Pakalpojumu, un aizstāj visus iepriekšējos un vienlaicīgos līgumus, pārstāvības un izpratni starp mums. Neviena Ihana.space atteikšanās no kāda no šī Līguma noteikumiem netiek uzskatīta par atteikšanos no jebkura cita, līdzīga vai nē, noteikuma, kā arī atteikšanās nav turpināšanās. Neviena atteikšanās nav saistoša, ja to nav rakstiski izpildījusi Ihana.space.

16. PAZIŅOJUMI

Visi paziņojumi, pieprasījumi, prasības un citi paziņojumi saskaņā ar šo Līgumu ir rakstiski un atbilstoši adresēti šādi:

ihana.space LLC

4470 W Sunset Blvd

Ste 107, # 99609

Losandželosa, CA 90027

17. VALSTS LIKUMS; VENUE; MEDIĀCIJA

Šis līgums ir jāinterpretē saskaņā ar Kalifornijas štata likumiem, un tos reglamentē līgumi, kas pilnībā izpildīti un izpildīti Kalifornijā. Ekskluzīva vieta jebkurai šķīrējtiesai vai tiesas procesam, kas pamatojas uz šo Līgumu vai izriet no tā, ir Palm Desert, Kalifornijā. Puses vienojas mēģināt atrisināt visus strīdus, pretenzijas vai domstarpības, kas izriet vai kas saistītas ar šo nolīgumu, izmantojot starpniecību, kas tiek veikta saskaņā ar CPR Konfliktu novēršanas un risināšanas institūta tajā laikā spēkā esošajām starpniecības procedūrām vai jebkuru citu procedūru, kurā puses var vienoties. Puses turklāt vienojas, ka viņu attiecīgā labticīgā dalība mediācijā ir nosacījums precedentam jebkādu citu pieejamu juridisku vai taisnīgu tiesiskās aizsardzības līdzekļu veikšanai, ieskaitot tiesvedību, arbitrāžu vai citas strīdu izšķiršanas procedūras.

18. LIGITĀCIJAS IZDEVUMU ATGŪŠANA

Ja tiek uzsākta kāda tiesvedība vai jebkura šķīrējtiesa, vai cita procedūra, lai izpildītu šo Līgumu, vai sakarā ar iespējamu strīdu, pārkāpumu, saistību nepildīšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu saistībā ar kādu no šī Līguma noteikumiem, veiksmīgā vai dominējošā puse vai puses ir tiesības atgūt saprātīgas advokātu atlīdzības un citas izmaksas, kas radušās saistībā ar šo darbību vai procesu, papildus jebkuram citam atvieglojumam, uz kuru tai vai viņiem varētu būt tiesības.

19. PAMATOJAMĪBA

Ja kāds šķīrējtiesnesis vai kompetentas jurisdikcijas tiesa uzskata, ka kāds no šī Līguma noteikumiem, nosacījumiem, derībām vai nosacījumiem ir nederīgs, spēkā neesošs vai neizpildāms, pārējā Līguma daļa paliek pilnā spēkā un nav spēkā nekādā veidā. ietekmēta, traucēta vai nederīga.

20. UZDEVUMS

Šie Noteikumi un nosacījumi ir saistoši un darbojas pušu tiesību pārņēmēju un norīkoto personu labā. Šie Noteikumi un nosacījumi nav jums piešķirami, deleģējami, apakšlicencējami vai kā citādi pārsūtāmi. Jebkura jūsu pārsūtīšana, piešķiršana, deleģēšana vai apakšlicence nav derīga.

 
Jogas noteikumi + nosacījumi
A
Ihana.space vietne (“vietne”) ir tiešsaistes platforma, kas nodrošina jogas nodarbības, tostarp, bet neaprobežojoties ar: jogu, hatha, vinjasa, iņ, skulptūru (ar svaru vai ķermeņa svaru) un krēslu jogu.
Vietne un tās saturs pieder Ihana.space LLC (turpmāk tekstā - “Ihana.space”).
Lietošanas noteikumi un nosacījumi (šis “Līgums”) nosaka juridiski saistošus noteikumus par vietnes izmantošanu un tās saturu (kopā “Pakalpojums”). Reģistrējoties, jūs piekrītat šī Līguma noteikumiem un jums ir saistoši šeit minētie nosacījumi. Ja jūs nepiekrītat šī līguma noteikumiem, lūdzu, pārtrauciet reģistrācijas procesu.
1. Reģistrēšanās pakalpojumā
Ja vēlaties izmantot Pakalpojumu, jums ir jāizlasa šis Līgums un reģistrēšanās procesā jānorāda par savu piekrišanu. Lai izmantotu Pakalpojumu, jūs esat atbildīgs par piekļuves iegūšanu, lai iegūtu piekļuvi internetam, ieskaitot pakalpojumu maksu un aprīkojumu, kas nepieciešams šāda savienojuma izveidošanai ar internetu. Lai reģistrētos, jums jābūt vismaz 18 gadus vecam.
A
2. Noteikumu pieņemšana
Šajā līgumā ir noteikti juridiski saistoši noteikumi par Pakalpojuma izmantošanu. Izmantojot Pakalpojumu, jūs piekrītat ievērot šo līgumu, neatkarīgi no tā, vai esat “Apmeklētājs” (kas nozīmē, ka jūs vienkārši pārlūkojat Pakalpojumu) vai “Biedrs” (tas nozīmē, ka esat reģistrējies Vietnē kā lietotājs). Ja jūs nepiekrītat šī Līguma noteikumiem, jums vajadzētu pamest vietni un nekavējoties pārtraukt Pakalpojuma izmantošanu. Jebkuru būtisku izmaiņu gadījumā šajā Līgumā vietnē tiks publicēts paziņojums. Šādas izmaiņas, neatkarīgi no tā, vai tās ir modifikācijas, papildinājumi vai svītrojumi, stājas spēkā, ja tās norādītas attiecīgajā paziņojumā, vai, ja izmaiņas nav būtiskas, tūlīt pēc parādīšanās Pakalpojumā. Ihana.space patur tiesības jebkurā laikā mainīt Līgumu, un jūsu turpmākā vietnes izmantošana ir saistoša izmaiņu (-u) akceptēšana.
3. Jūsu reģistrācijas pienākumi
Jūs piekrītat sniegt patiesu, precīzu, aktuālu un pilnīgu informāciju, kā mudina reģistrācijas process (šāda informācija ir “Reģistrācijas dati”). Lai piekļūtu Pakalpojumam, jums tiks lūgts izveidot kontu ar unikālu lietotājvārdu un paroli. Tikai jūs esat atbildīgs par paroles konfidencialitātes uzturēšanu un visu darbību uzraudzību, kas notiek ar jūsu kontu. Ja notiek neatļauta konta izmantošana vai tiek pārkāpts drošība, jums par to jāinformē Ihana.space. Jūs atzīstat, ka nevar garantēt pilnīgu jūsu datu un ziņojumu, kas nosūtīti, izmantojot Pakalpojumu, privātumu.
A
4. Veselības atruna
Fiziskie vingrinājumi, izmantojot vai bez aprīkojuma, piemēram, bloku, siksnu vai jebkura cita aprīkojuma, ko var ieteikt Ihana.space, ir smaga fiziska aktivitāte. Pirms vingrinājumu režīma, rutīnas, programmas vai jebkura ieteiktā aprīkojuma izmantošanas jums tiek ieteikts lūgt ārsta padomu. Ihana.space nav medicīnas organizācija, un tā nevar sniegt jums medicīnisku padomu. Visi ieteikumi un komentāri, kas saistīti ar fizisku pārvietošanos, izmantojot aprīkojumu vai bez tā, nav jāveic jums, un tie tiek veikti jūsu vēlēšanās. Izmantojot Pakalpojumu, jūs apliecināt, ka saprotat, ka fiziskie vingrinājumi ir saistīti ar smagām fiziskām kustībām un ka šāda darbība rada traumu risku. Jūs skaidri atsakāties un atlaižat jebkādas pretenzijas, kas jums var būt jebkurā laikā par jebkāda veida ievainojumiem pret Ihana.space.
A
5. Privātuma politika
Ihana.space respektē jūsu privātumu un ļauj kontrolēt noteiktus jūsu personiskās informācijas apstrādes aspektus, kā noteikts Ihana.space konfidencialitātes politikā. Konkrēti, mēs neatklāsim jūsu personisko informāciju, ja vien to neprasa likums. Pilns pašreizējās privātuma politikas izklāsts ir atrodams šeit. Privātuma politika ir skaidri iekļauta šajā līgumā ar šo atsauci.
A
6. Tehnoloģiskais un lietošanas ierobežojums
I. Ihana.space pieliks saprātīgas pūles, lai Pakalpojums darbotos. Tomēr neparedzētas tehniskas grūtības, ikdienas ikdienas uzturēšana vai jaunināšana var izraisīt īslaicīgu pakalpojumu pārtraukumu. Ihana.space patur tiesības modificēt vai pārtraukt (uz laiku vai neatgriezeniski) Pakalpojuma funkcijas, paziņojot par to vai bez tās, un nav atbildīgs jums vai trešajām personām par tiešām vai netiešām seku apturēšanas, pārtraukšanas vai pārtraukšanas sekām.
II. Vietnes satura pavairošana un izplatīšana ir stingri aizliegta. Ihana.space patur tiesības nekavējoties un neatgriezeniski pārtraukt jūsu piekļuvi Pakalpojumam un veikt atbilstošas ​​juridiskas darbības, ja pārkāpjat šādus ierobežojumus.
7. Termiņš, nodevas un maksājumi
I. Reģistrējoties Pakalpojumā, jūs piekrītat maksāt piemērojamo likmi, kad tiek iekasēta maksa.
II. Maksa par Pakalpojuma izmantošanu tiks iekasēta no kredītkartes vai pakalpojuma reģistrācijas procesā norādītā maksājuma veida. Jūs piekrītat samaksāt visas nodevas un maksas, kas radušās saistībā ar jūsu unikālo ID un paroli par pakalpojumu (ieskaitot visus piemērojamos nodokļus) pēc likmēm, kas ir spēkā brīdī, kad izmaksas radās. Visas nodevas un maksas nav atmaksājamas.
III. Jūs piekrītat samaksāt Delaney Hunt visas saprātīgās advokāta honorārus un izmaksas, kas radušās Delaney Hunt, lai iekasētu visas nokavētās summas. Jūsu maksājums var tikt deaktivizēts bez papildu brīdinājuma, ja maksājums ir nokavēts, neatkarīgi no dolāra summas. Jūs piekrītat pilnībā apmaksāt nesamaksāto atlikumu trīsdesmit (30) dienu laikā pēc pakalpojuma konta anulēšanas vai darbības pārtraukšanas.
IV. Jūs esat atbildīgs par jebkādu valsts nodokļu maksāšanu, kas uzlikti par jūsu pakalpojuma izmantošanu, ieskaitot, bet ne tikai, pārdošanas, lietošanas vai pievienotās vērtības nodokļus. Tikai jūs esat atbildīgs par apmaksas organizēšanu par jebkādām papildu vai piemaksām par trešo personu pakalpojumu izmantošanu.
V. Ihana.space patur tiesības mainīt pakalpojumu maksas un norēķinu metodes. Paziņojumu par norēķinu izmaiņām var sniegt pa e-pastu vai ievietojot vietnē. Ja izmaiņas jums nav pieņemamas, varat pārtraukt savu programmu, kā paredzēts 7. sadaļā. Jūsu turpmākā Pakalpojuma izmantošana pēc šādu maksu un norēķinu metožu izmaiņu stāšanās spēkā nozīmē jūsu piekrišanu šādām izmaiņām.
A
8. Konta izbeigšana vai apturēšana
Ja Ihana.space pēc saviem ieskatiem nosaka, ka jūs pārkāpjat kādu no šī Līguma noteikumiem, Ihana.space var: (1) paziņot jums un (2) izmantot tehniskus pasākumus, lai bloķētu vai ierobežotu piekļuvi vai Pakalpojuma izmantošanu . Jebkurā gadījumā jūs piekrītat nekavējoties pārtraukt piekļuvi vai jebkādā veidā izmantot (vai mēģināt piekļūt vai izmantot) Pakalpojumam, un jūs piekrītat neapiet, neizvairīties vai apiet šādus ierobežojumus vai citādi atjaunot vai mēģināt atjaunot šādu piekļuvi vai izmantot. Ja Ihana.space pārtrauc jūsu konta darbību vai aptur vai pārtrauc piekļuvi pakalpojumam šī līguma pārkāpumu dēļ, jūs nevarēsiet saņemt kredītu, atmaksu vai atlaidi vai citu atlīdzību. Ihana.space var arī pēc saviem ieskatiem un jebkurā laikā pārtraukt Pakalpojuma vai jebkura tā daļas sniegšanu bez iepriekšēja brīdinājuma. Jūs piekrītat, ka jebkura piekļuves pakalpojumam izbeigšana saskaņā ar jebkuru šī Līguma noteikumu var notikt bez iepriekšēja brīdinājuma, un jūs atzīstat un piekrītat, ka Ihana.space var nekavējoties deaktivizēt vai izdzēst jūsu kontu un / vai aizliegt jebkādu turpmāku piekļuvi pakalpojumam. Turklāt jūs piekrītat, ka Ihana.space nav atbildīgs jums vai trešajām pusēm par jūsu piekļuves pārtraukšanu Pakalpojumam.
A
9. Intelektuālā īpašuma tiesības
I. Tikai jūs varat piekļūt Pakalpojumam, izmantojot savu ID un paroli, ja vien Ihana.space rakstiski nav vienojušies citādi. Pakalpojumā pieejamais saturs ir Ihana.space īpašums, un to aizsargā autortiesības un citi intelektuālā īpašuma likumi. Ar Pakalpojuma starpniecību saņemtais saturs ir paredzēts tikai dalībniekiem, kuri maksā. Jūs piekrītat pavairot, retranslēt, neizplatīt, neizplatīt, pārdot, darīt pieejamu trešajām personām, izplatīt ar Pakalpojumu saņemto saturu nevienam vai neizmantot šādu saturu komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem, kas nav paredzēti šajā Līgumā, bez iepriekšējas rakstiskas rakstiskas piekrišanas. no Ihana.space. Jūs piekrītat atlīdzināt un turēt nekaitīgu Ihana.space par šīs 9.1. Sadaļas neievērošanu.
A
II. Jūs atzīstat, ka Ihana.space saglabā ekskluzīvas īpašumtiesības uz Pakalpojumu un visām ar to saistītajām intelektuālā īpašuma tiesībām. Izņemot gadījumus, kas skaidri noteikti šeit, jums netiek piešķirtas nekādas tiesības vai licences uz patentiem, autortiesībām, komercnoslēpumiem vai preču zīmēm attiecībā uz pakalpojumu vai tā saturu, un Ihana.space patur visas tiesības, kas šeit nav skaidri piešķirtas. Kad esat atklājis jebkādu neatļautu pakalpojuma (vai tā satura) vai tā patenta, autortiesību, komercnoslēpuma, preču zīmju vai citu intelektuālā īpašuma tiesību izmantošanu vai pārkāpumu, nekavējoties rakstiski paziņojiet Ihana.space. Pakalpojums satur patentētu un konfidenciālu informāciju, kuru aizsargā autortiesību likumi un starptautisko līgumu noteikumi.
A
10. Īpašumtiesības
Visi Vietnes materiāli, tostarp, bez ierobežojumiem, nosaukumi, logotipi, preču zīmes, attēli, teksts, kolonnas, grafika, videoklipi, fotogrāfijas, ilustrācijas, mākslas darbi, programmatūra un citi elementi (kopā “Materiāls”) ir aizsargāti ar autortiesībām, preču zīmes un / vai citas intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder Ihana.space vai trešām personām, kuras licencējušas vai citādi piegādājušas Ihana.space materiālus. Jūs atzīstat un piekrītat, ka visi Vietnes materiāli ir pieejami tikai ierobežotai, nekomerciālai, personīgai lietošanai. Izņemot gadījumus, kas īpaši norādīti šeit vai citur šajā tīmekļa vietnē, nevienu materiālu nedrīkst kopēt, reproducēt, atkārtoti publicēt, pārdot, lejupielādēt, ievietot, pārsūtīt vai izplatīt vai kā citādi izmantot jebkādiem mērķiem jebkura persona vai organizācija bez Ihana. .space iepriekšēja rakstiska rakstiska atļauja. Jūs nedrīkstat pievienot, dzēst, sagrozīt vai kā citādi modificēt Materiālu. Jebkurš nesankcionēts mēģinājums pārveidot jebkuru Materiālu, uzveikt vai apiet drošības elementus vai izmantot Vietni vai jebkuru Materiāla daļu citiem mērķiem, kas nav paredzēti paredzētajiem mērķiem.
A
11. Nekomerciāla lietošana
Pakalpojumu nedrīkst izmantot nekādiem komerciāliem mērķiem, izņemot gadījumus, kad to īpaši apstiprinājusi Ihana.space.
12. Garantiju atruna
Jūs skaidri piekrītat, ka Pakalpojuma izmantošana ir jūsu vienīgais risks. Pakalpojums tiek sniegts, pamatojoties uz “KĀDS IR” un “PIEEJAMS”. Ihana.space neveic un ar šo atsakās no jebkādām deklarācijām vai garantijām attiecībā uz Pakalpojumu, www.ihana.space vietni un produktiem un pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti, izmantojot Ihana.space pakalpojumus vai produktus vai jebkuru to daļu, izteiktus, netiešus vai ar likumu noteiktus, ieskaitot (bez ierobežojuma) netiešas garantijas par pārdodamību, piemērotību noteiktam mērķim, trešo pušu tiesību nepārkāpšanu un Ihana saturošās informācijas, produktu un ar tiem saistītās grafikas pareizību, pieejamību, savlaicīgumu, vīrusu vai citu kaitīgu sastāvdaļu trūkumu un precizitāti. .space vietne, pakalpojumi vai produkti.
13. Atbildības ierobežošana
Ar šo jūs piekrītat, ka Ihana.space LLC nebūs atbildīgs par netiešiem, īpašiem vai izrietošiem zaudējumiem (ieskaitot miesas bojājumus) vai ieņēmumu, peļņas vai datu zaudējumus, kas radušies saistībā ar šo Līgumu vai Pakalpojumu, pat ja to iesaka šādu zaudējumu iespējamību. Turklāt mūsu kopējās saistības, kas rodas saistībā ar šo Līgumu un Pakalpojumu, nepārsniegs kopējās maksas, kuras esat samaksājis saskaņā ar šo Līgumu.